USLUGE

Osnovna djelatnost naše tvrtke je projektiranje strojarskih instalacija, provođenje nadzora nad izvođenjem i održavanje objekata (Facility Managemant).

Projektiranje strojarskih instalacija obuhvaća i projekte energetske obnove te izrada studija energetske učinkovitosti, a nerazdvojni dio pruženih usluga je i tehničko savjetovanje u svim fazama projekta.

Pod strojarskim instalacijama i uređajima podrazumijevaju se one energetske instalacije i uređaji koji su ugrađeni u građevinu kao njegov integralni dio u fizičkom smislu i koji zajedno sa njim ostvaruju osnovnu namjenu građevine. Pod to spadaju instalacije grijanja, klimatizacije, ventilacije, plinska instalacije, razvod lož ulja, uključujući složene cjeline kao što su kotlovnice, strojarnice, regulacijske i kompresorske stanice kao i oprema u njima (rezervoari lož ulja, rashladni uređaji, kompresori, izmjenjivači topline ) i integrirani su u prostor i konstrrukciju građevine.

Kod izrade projektne dokumentacije primijenjena su tehnička rješenja koja osim uvažavanja zahtjeva investitora osiguravaju svojstva bitna za postrojenje, a to su: pouzdanost, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, zaštita od ugrožavanja ljudi, zaštita korisnika od povreda, zaštita od buke, toplinska zaštita i ušteda energije, usklađenost sa važećim standardima i propisima.