PLIN

Zbog nedavnog potresa u Zagrebu, a nakon toga u Petrinji i Sisku pojavila se potreba za sanacijom urušenih i oštećenih dimnjaka.

Dimnjaci su u nadležnosti lokalnih dimnjačara, ali su dimnjaci također i sastavni dio plinske instalacije tako da se promatraju kao komplet sa instalacijom plina.

Zbog direktive kojom se zabranjuju atmosferski bojleri, a u periodu kada je potrebno i sanirati nastalu štetu na dimnjacima, koristi se da se postojeći bojleri i peći zamjene kondenzacijskim bojlerima.

U nastavku je dano nekoliko primjera moguće prilagodbe postojećih dimnjaka (sanacija) novim kondenzacijskim uređajima. Točan način sanacije ovisi o situaciji na objektu. U sanaciju nije preporučljivo ići bez izvještaja lokalnog dimnjačara.